Je to betonový prefabrikovaný stěnový nosný systém, který vytváří podmínky pro splnění základních parametrů nízkoenergetických a pasivních domů.

Co Vám systém BTH 120 přinese:

- sníží náklady na vytápění až o 90%

- malá tl. nosné betonové stěny jen 12cm zmenší obestavěný prostor a ušetří na podlaží 2,5-4m2   vytápěné obytné plochy

- zmenšení obestavěného prostoru sníží cenu domu cca o 25 000,-Kč na každý ušetřený m2

- velmi dobrá akumulace tepla umožní postavit pasivní dům s optimálními vlastnostmi

-vinikající vzduchotěsnost domu po celou dobu jeho životnosti

- systém BTH120 nevyžaduje založení domu na nákladné základové desce s pěnosklem

- zkrátí dobu výstavby domu na 3-5 měsíců podle velikosti a podlažnosti domu

Více informací o systému BTH120