Blog

Hodnocení BTH120 z Centra pasivního domu v článku časopisu Stavebnictví

Hodnocení článku
Autor se v článku zabývá velice aktuálním tématem v energeticky úsporné výstavbě – využitím subtil-ních prefabrikovaných betonových konstrukcí jako alternativy k běžně používaným zděným konstruk-cím. Tematicky výborně zapadá do trendu snižování tloušťky konstrukcí, který rychle nabývá u staveb a zejména pasivních domů na významu. Celosvětově se výrobci snaží o vylepšení vlastností stavebních materiálů k [...]

Více informací

Mýty o zakládání PD na základové desce

V odborné literatuře zabývající se návrhem pasivních domů lze velmi často najít názor ,že optimálním způsobem jak odstranit tepelné mosty v patě nosných stěn a příček je založení pasivního domu na základové desce tepelně izolované od základové půdy vrstvou pěnoskla.Tento způsob založení domu je po stránce minimalizace tepelných ztát vhodný,nutno však ale upozornit,že značně  nákladný pakliže  [...]

Více informací

Neargumentujeme jen slovy, ale konkrétními čísly

1. Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček klasicky založených

2. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze systému BTH120 a cihelného zdiva

3. Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček izolovaných
pěnosklem

4. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze [...]

Více informací

Co je systém BTH120

Je to betonový prefabrikovaný stěnový nosný systém, který vytváří podmínky pro splnění základních parametrů nízkoenergetických a pasivních domů.
Co Vám systém BTH 120 přinese:
- sníží náklady na vytápění až o 90%
- malá tl. nosné betonové stěny jen 12cm zmenší obestavěný prostor a ušetří na podlaží 2,5-4m2   vytápěné obytné plochy
- zmenšení obestavěného prostoru sníží cenu domu cca o [...]

Více informací

O čem se málo mluví?

Podle směrnice Evropského parlamentu 2010/31/EU budou země EU od r.2020 zavázány aby všechny nové budovy byly budovami s „téměř nulovou spotřebu energie“ tzn. aby splňovaly více než standart pasivního domu. Toto opatření je více než reálné vzhledem k tomu že již od roku 2016 tato opatření budou přijímat Rakousko a Německo. Z toho logicky vyplývá, [...]

Více informací

O čem mlčí dodavatelé cihelných systému?

Technické listy a podklady pro projektanty dodavatelů cihelných systémů obsahují informace o tepelných vlastnostech zdících materiálů ve směru vodorovném. Velmi málo však informují o tepelných vlastnostech těchto materiálů ve směru svislém.
Ve svislém směru jsou tepelné vlastnosti cihelných bloků 2,5-3x horší než ve směru vodorovném a proto ve svislém směru ve styku se základovou konstrukcí uniká [...]

Více informací