ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše kancelář vznikla v roce 1993. Je zaměřena na statiku a dynamiku stavebních konstrukcí. Zaměřujeme se zejména na železobetonové konstrukce
  • prefabrikované
  • spřažené
  • monolitické
V rámci komplexní dodávky projektu provádíme i
  • návrh konstrukcí zděných, ocelových a dřevěných
  • návrh základových konstrukcí
S výrobci prefabrikovaných konstrukcí spolupracujeme na vývoji nových typů železobetonových dílců a konstrukčních styků. Při projektování využíváme moderní výpočtové metody a nejnovější poznatky z oboru. Statické výpočty provádíme s využitím programů FEAT, ESA PT, FINE, RIB, ATENA. Výkresovou dokumentaci zpracováváme v prostředí programů AUTOCAD, ALLPLAN.
Webmaster: Jan Přeslička