Typový projekt

Budete-li chtít minimalizovat náklady na pořízení domu, máte možnost objednat dům podle našeho typového projektu s případnými drobnými dílčími úpravami podle Vašich požadavků.

Součástí projektové dokumentace bude katalog stavebních detailů, které bude nezbytné dodržet při realizaci domu v případě, že se rozhodnete u nás objednat pouze dodávku hrubé stavby a ostatní stavební práce si zajistíte svépomocí.

Individuální projekt vypracovaný naším architektem

Projekt bude vypracován podle Vašich představ se zohledněním místních podmínek a konfigurací terénu na Vaší stavební parcele. Při návrhu bude průběžně sledována energetická náročnost Vašeho domu, aby byla splněna výsledná energetická náročnost nutná k dosažení dotace až 450 000,- Kč v rámci programu Zelená úsporám.

Součástí projektové dokumentace bude katalog stavebních detailů, které bude nezbytné dodržet při realizaci domu v případě, že se rozhodnete u nás objednat pouze dodávku hrubé stavby a ostatní stavební práce si zajistíte svépomocí.

Individuální projekt podle návrhu Vašeho architekta s námi vypracovaným konstrukčním projektem

Tato varianta vyžaduje, aby Váš architekt – projektant měl základní znalosti o navrhování pasivních domů a při umístění domu na Vašem pozemku a jeho dispozičním a objemovém řešení respektoval zásady pro dosažení minimální energetické náročnosti domu.

Vašemu architektovi – projektantovi nabízíme spolupráci při vypracování konstrukčního projektu s využitím našeho prefabrikovaného stěnového nosného systému. Současně nabízíme během vypracování projektové dokumentace průběžné sledování energetické náročnosti domu, aby byla splněna kriteria pro udělení dotace v rámci programu Zelená úsporám.