1. Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček klasicky založených

Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček klasicky založených

2. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze systému BTH120 a cihelného zdiva

2. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze systému BTH120 a cihelného zdiva

3. Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček izolovaných
pěnosklem

3. Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček izolovaných pěnosklem

4. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze systému BTH120 a cihelného zdiva izolovaných pěnosklem

4. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze systému BTH120 a cihelného zdiva izolovaných pěnosklem