ING. MILOSLAV NUTIL – STATIK s.r.o

Vodní 5
37 001 České Budějovice

Tel. / Fax: 387 412 401
Mobil: 723 448 487

E–mail:
Web: http://www.statiknutil.cz

IČO: 157 73094
DIČ: 077- 5608021111

Bankovní spojení:

ČSOB Č.Budějovice
Č.ú.: 226084788/0300

Lukáš Kazík, DiS.

projekty, výpočty výrobní dokumentace

Tel: 387 412 401

Jiří Marek

projekty, výrobní dokumentace

Tel: 387 412 401