Aktuality

Hodnocení BTH120 z Centra pasivního domu v článku časopisu Stavebnictví

Hodnocení článku
Autor se v článku zabývá velice aktuálním tématem v energeticky úsporné výstavbě – využitím subtil-ních prefabrikovaných betonových konstrukcí jako alternativy k běžně používaným zděným konstruk-cím. Tematicky výborně zapadá do trendu snižování tloušťky konstrukcí, který rychle nabývá u staveb a zejména pasivních domů na významu. Celosvětově se výrobci snaží o vylepšení vlastností stavebních materiálů k [...]

Více informací

Neargumentujeme jen slovy, ale konkrétními čísly

1. Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček klasicky založených

2. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze systému BTH120 a cihelného zdiva

3. Porovnání tepelných ztrát v patě cihelných příček založených podle systému BTH120 a cihelných příček izolovaných
pěnosklem

4. Porovnání tepelných ztrát v patě nosných stěn ze [...]

Více informací

Co je systém BTH120

Je to betonový prefabrikovaný stěnový nosný systém, který vytváří podmínky pro splnění základních parametrů nízkoenergetických a pasivních domů.
Co Vám systém BTH 120 přinese:
- sníží náklady na vytápění až o 90%
- malá tl. nosné betonové stěny jen 12cm zmenší obestavěný prostor a ušetří na podlaží 2,5-4m2   vytápěné obytné plochy
- zmenšení obestavěného prostoru sníží cenu domu cca o [...]

Více informací

O čem mlčí dodavatelé cihelných systému?

Technické listy a podklady pro projektanty dodavatelů cihelných systémů obsahují informace o tepelných vlastnostech zdících materiálů ve směru vodorovném. Velmi málo však informují o tepelných vlastnostech těchto materiálů ve směru svislém.
Ve svislém směru jsou tepelné vlastnosti cihelných bloků 2,5-3x horší než ve směru vodorovném a proto ve svislém směru ve styku se základovou konstrukcí uniká [...]

Více informací