V případě, že bude chtít ušetřit část finančních prostředků vložením své vlastní práce do stavby domu a nebo si budete chtít zajistit provedení dokončovacích prací Vámi vybranými stavebními firmami, jsme schopni Vám zajistit výstavbu pouze hrubé stavby.

Hrubá stavba může být provedena na námi provedené základové konstrukci a nebo i základovou konstrukci si můžete zajistit sami za předpokladu, že montážní rovina bude splňovat námi předepsané požadavky. O rozsahu naší dodávky a Vámi zajišťovaných stavebních prací je možno se dohodnout individuálně.

Při realizaci všech Vámi zajišťovaných stavebních prací je nezbytné postupovat podle námi vypracovaného projektu včetně jednotlivých konstrukčních a stavebních detailů. Jedině důsledné dodržení projektu ve všech jeho podrobnostech může zajistit splnění energetické náročnosti do 20 kW/m2a nutných pro získání nároku pro udělení dotace až do výše 450 000,- Kč v rámci programu Zelená úsporám.

Výhodou montované betonové prefabrikované konstrukce je skutečnost, že významná část stavebních detailů a technických parametrů ovlivňujících výslednou energetickou náročnost domu a splnění podmínek pro udělení výše uvedené dotace je ošetřena již v dodávce hrubé stavby.

Jsou to:

  • zajištění přerušení tepelného mostu ve styku stěn a základové konstrukce
  • přerušení tepelných mostů v konstrukci při průniku zateplovacím pláštěm
  • zajištěná velmi dobrá vzduchotěsnost betonových dílců s výztuží – po montáži stačí styky dílců přelepit těsnící páskou
  • zateplovací plášť na rovný a pevný povrch betonových dílců stačí pouze lepit bez dodatečného kotvení