Co je to systém BTH120?

Je to betonový prefabrikovaný stěnový nosný systém, který vytváří podmínky pro splnění základních parametrů nízkoenergetických a pasivních domů.

U systému BETONTHERM 120 je prvního parametru dosaženo pomocí nosných betonových stěn s přidaným zateplovacím pláštěm. Druhý parametr je řešen řadou, pro účely pasivních domů vyvinutých konstrukčních detailů s výpočtem ověřenými tepelnými ztrátami.

Více informací

Co je to pasivní dům?

Pasivním rodinným domem je nazýván dům, který má roční spotřebu energie na vytápění do 20 kW/m2. Spotřeba energie je tak nízká, že dům téměř nepotřebuje běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů velkým dílem vytopí dům po většinu roku.

Nízkoenergetický dům, kterému se někdy neprávem říká „nepodařený“ pasivní dům tuto hodnotu překračuje, zpravidla však nepřesáhne spotřebu energie 50 kW/m2.

Více informací