Konstrukční projekty zejména těchto typů objektů:

 • vícepodlažní skelety provozních a bytových objektů
 • zděné vícepodlažní systémy bytových domů
 • prefabrikované železobetonové haly
 • skeletové podnože bytových a polyfunkčních domů
 • hromadné vícepodlažní garáže
 • individuální stropní konstrukce pro všechny typy objektů

Výrobní dokumentace:

 • železobetonových prefabrikovaných a spřažených konstrukcí a dílců
 • výkresy výztuže monolitických konstrukcí

Konzultační a poradenská činnost:

 • statické posudky stávajících objektů
 • znalecké posudky v oboru statika a dynamika stavebních konstrukcí
 • návrhy rekonstrukcí a zajištění stávajících konstrukcí