HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Konstrukční projekty zejména těchto typů objektů:
 • vícepodlažní skelety provozních a bytových objektů
 • zděné vícepodlažní systémy bytových domů
 • prefabrikované železobetonové haly
 • skeletové podnože bytových a polyfunkčních domů
 • hromadné vícepodlažní garáže
 • individuální stropní konstrukce pro všechny typy objektů
Výrobní dokumentace:
 • železobetonových prefabrikovaných a spřažených konstrukcí a dílců
 • výkresy výztuže monolitických konstrukcí
Konzultační a poradenská činnost:
 • statické posudky stávajících objektů
 • znalecké posudky v oboru statika a dynamika stavebních konstrukcí
 • návrhy rekonstrukcí a zajištění stávajících konstrukcí
Webmaster: Jan Přeslička