Podle směrnice Evropského parlamentu 2010/31/EU budou země EU od r.2020 zavázány aby všechny nové budovy byly budovami s „téměř nulovou spotřebu energie“ tzn. aby splňovaly více než standart pasivního domu. Toto opatření je více než reálné vzhledem k tomu že již od roku 2016 tato opatření budou přijímat Rakousko a Německo. Z toho logicky vyplývá, že po tomto datu tržní cena domů „dnes“ stavěných, které nebudou splňovat tato energetická kriteria prudce klesne. Energetická náročnost domu bude významným parametrem kvality domu a bude rozhodovat o jeho ceně.Při prodeji domu bude poviností prodejce doložit  certifikát o energetické náročnosti domu.“Standartní“ domy nesplňující výše uvedený energetický standart se patrně stanou domy II. kategorie

Dodatečná rekonstrukce domu pro splnění tohoto energetického standartu bude technicky značně komplikovaná a nákladná, v mnoha případech technicky neproveditelná. Na tuto skutečnost je proto nutno již nyní pamatovat a když se nerozhodnete již dnes pro stavbu pasivního domu je nutno  alespoň technické řešení domu volit tak,aby případné dodatečné zateplení domu na výše uvedený standart bylo realizovatelné za přijatelné náklady. Přidat tepelnou izolaci dodatečně na obvodový plášť domu nebo dodatečně zateplit konstrukci střechy může být bez ohledu na náklady technicky realizovatelné. Odstranit tepelné mosty v patách nosných stěn a příček uložených na základové konstrukci je však technicky téměř nereálné. Přitom tepelné mosty v těchto místech mohou představovat u pasivních domů až  30% tepelných ztrát.

Bylo by hrubou chybou vnímat výše uvedené připravované opatření pouze  jakousi represy evropských byrokratů ,která si nezaslouží pozornosti.Toto opatření je naprosto v souladu s Vašimi vlastními zájmy vzhledem k tomu,že splnění těchto podmínek bude výhodné zejména pro Vás.Snížení spotřeby energie na vytápění u pasivního domu o 85-90% ve srovnání se“standartním“  domem nepředstavuje jen  snížení nákladů na vytápění ale představuje i zvýšení komfortu při „zajišťování tepla“.

Tak například spotřeba energie na vytápění je v pasivním domě tak nízká,že jsou v současné době přijatelné i náklady na vytápění elektrickými přímotopy se vším komfortem,které  ovládání elektrických přímotopných těles vyžaduje.Nebudete-li mít nároky na komfortní podlahové topení a spokojíte-li se s teplovzdušnými konventory pořídíte topný systém bez potrubních rozvodů vody(ne vždy dokonale těsných) za zcela nejnižší náklady.

Lze konstatovat,že je dnes doslova nesmyslem začít stavět dům aniž by splňoval standarty pasivního domu nejen z výše uvedených důvodů,ale také proto,že lze tento dům pořídit  včetně rekuperace za  srovnatelné náklady v porovnání s domem „standartním“.

Proto již  dnes požadujte od projektantů aby Vám vyprojektovali pasivní dům,nebo alespoň aby již dnes mysleli na minimalizaci tepelných ztrát v patě nosných stěn a příček.

Jedním z řešení je použít systém BTH 120 pro nosnou konstrukci Vašeho domu.